Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie w ustalaniu cennika naszych usług, który zależy od:

  • rodzaju ewidencji księgowej,

  • ilości dokumentów,

  • stanu zatrudnienia,

  • specyfikacji działalności firmy.

Ceny są ustalane i obligowane umową zawartą z klientem.