Nasze usługi

Co oferujemy?

Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań naszych Klientów.
Możliwość odbioru dokumentów księgowych i kadrowych z siedziby Klienta.

Pełną obsługę księgowo-podatkową osób fizycznych oraz prawnych

Pełną obsługę kadrowo-płacową zatrudnianych pracowników

Rozliczenia z ZUS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Reprezentacja klienta przed ZUS oraz Urzędem Skarbowym

Doradztwo prawne

Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych. Oferujemy m.in.:

 1.Pełną obsługę księgowo-podatkową osób fizycznych oraz prawnych

  • Prowadzenie ksiąg handlowych,
  • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanej,
  • Prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych, statystycznych, analiz finansowych na wewnętrzne potrzeby  Klienta.

2. Pełną obsługę  kadrowo-płacową zatrudnianych pracowników

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej pracowników,
  • Sporządzanie list płac,
  • Zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę,
  • Rozliczenia pracowników z ZUS, PFRON, urzędem skarbowym i inne.

3. Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.
4. Rozliczenia z ZUS osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
5. Wyprowadzanie zaległości księgowych podmiotów gospodarczych.
6. Reprezentacja klienta przed ZUS oraz Urzędem Skarbowym.
7. Doradztwo prawne.
8. Organizacja szkoleń BHP.